Tin tưởng vào hiệu quả các dự án PPP môi trường

(BĐT) - Tại TP.HCM, Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Kỷ Nguyên là một trong những nhà đầu tư đi tiên phong khi mạnh dạn đầu tư dự án PPP đầu tiên ở Sóc Trăng với Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN An Nghiệp. 
Tổng mức đầu tư nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải KCN An Nghiệp là trên 102 tỷ đồng
Tổng mức đầu tư nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải KCN An Nghiệp là trên 102 tỷ đồng

Ông Hồ Hồng Quy, Giám đốc Công ty chia sẻ với Báo Đấu thầu về kỳ vọng của hình thức PPP đối với cộng đồng nhà đầu tư trong nước.

Ông đánh giá thế nào về chủ trương khuyến khích nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án phát triển hạ tầng thông qua hình thức PPP?

Theo tôi, chủ trương khuyến khích nhà đầu tư tư nhân trong nước tham gia các dự án PPP là đúng đắn. Khi nhà đầu tư tự bỏ vốn ra thực hiện một dự án sẽ bảo đảm các mục tiêu sau: giảm áp lực ngân sách đầu tư công; giảm chi phí đầu tư vận hành, giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc thu hút nguồn vốn tư nhân sẽ thu hút nhân công, tạo ra nhiều việc làm mới. PPP cũng mang lại hiệu quả kinh tế cho chính các nhà đầu tư. Trong lĩnh vực môi trường, triển khai các dự án PPP sẽ góp phần giải quyết các vấn nạn về môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, việc xử lý nước thải đem lại nguồn nước sạch phục vụ tốt cho ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Tin tưởng vào hiệu quả các dự án PPP môi trường - ảnh 1
Ông Hồ Hồng Quy
Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN An Nghiệp theo hình thức BOO (Xây dựng, vận hành, sở hữu) có tính hấp dẫn như thế nào đối với Kỷ Nguyên?

Theo tính toán của chúng tôi, về lâu dài, dự án sẽ đạt hiệu quả kinh tế tốt. Đây là lĩnh vực đúng chuyên môn và theo đúng định hướng chiến lược của Công ty, là tạo nguồn thu ổn định về lâu dài để có thể theo đuổi các mục tiêu nghiên cứu các sản phẩm, công nghệ ứng dụng trong ngành nước. Đây là dự án PPP đầu tiên về lĩnh vực nước thải mà chúng tôi thực hiện. Kỷ Nguyên mong muốn hoàn thành thật tốt để mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

Ông có thể chia sẻ về quy mô, mục đích của Dự án?

Dự án Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng nhằm mục tiêu nâng công suất từ 4.000m3 lên 10.000m3/ngày đêm. Công ty CP Kỹ thuật Môi trường Kỷ Nguyên được lựa chọn là nhà đầu tư thông qua đấu thầu. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là trên 102 tỷ đồng. Hiện tại, hệ thống xử lý nước thải đã bắt đầu quá tải và trong năm 2016 sẽ có nhiều nhà máy đi vào hoạt động nên nếu không thực hiện sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống kênh để phục vụ cho nông nghiệp. 

Ông có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện dự án PPP?

Trong quá trình thực hiện Dự án, chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, tham gia đóng góp ý kiến từ phía cơ quan nhà nước, đặc biệt là Ban quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng. Chúng tôi tin rằng, trong tương lai, các dự án PPP sẽ ngày càng phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Huyền