Tìm kiếm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ

(BĐT) - Ngày 25/11 tới, Hội thảo các giải pháp Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Ảnh: Tường Lâm
Ảnh: Tường Lâm

Hội thảo do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức cùng Hội nữ Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, Dự án Sáng kiễn hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mê Kong (MBI) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Theo Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam, việc tổ chức Hội thảo là nhằm xác định các cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm điển hình trong nước và quốc tế về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, để khuyến nghị các giải pháp phù hợp tạo thuận lợi cho sự phát triển và đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ vào nền kinh tế đất nước. Sự kiện này cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm Tuần lễ doanh nhân toàn cầu (Global Entrepreneurship Week). Dự kiến, tham dự Hội thảo có khoảng 70 đại biểu là đại diện Bộ, Ngành, các tổ chức, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), hiệp hội, doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về thực trạng, khó khăn thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, từ đó đề xuất những giải pháp hỗ trợ cần thiết cùng với những khuyến nghị chính sách phù hợp. Đại diện của ILO, dự án MBI... cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện chương trình và công cụ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp này.

Thanh Tú