Tiết kiệm cao nhờ đấu thầu rộng rãi tại VNSTEEL

(BĐT) - Theo Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 của Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi đã mang lại kết quả tiết kiệm cao cho doanh nghiệp này trong năm qua.

Năm 2017, VNSTEEL thực hiện tổng số 57 gói thầu với tổng giá gói thầu là 173,933 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 157,149 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu bình quân là 9,6%. Trong đó, VNSTEEL thực hiện đấu thầu rộng rãi 7 gói thầu mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao nhất với 12,07%. Đồng thời, Tổng công ty cũng thực hiện chỉ định thầu 11 gói thầu, chào hàng cạnh tranh 28 gói thầu… song tỷ lệ tiết kiệm đều thấp hơn so với hình thức đấu thầu rộng rãi.

VNSTEEL cho hay, năm qua đã tiến hành các đợt kiểm tra, giám sát đánh giá về đầu tư và đấu thầu tại 9 đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Kết quả cho thấy, vẫn còn một số đơn vị chưa tuân thủ đúng quy định về quản lý dự án đầu tư và đấu thầu. Một số đơn vị còn chưa chú trọng và quan tâm khi lập hồ sơ các gói thầu có giá trị thấp và quy mô nhỏ… 

Việt Anh