Thủy lợi Hà Nội đặt mục tiêu 138,7 tỷ đồng doanh thu

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội. Theo đó, Công ty phải đạt tổng doanh thu gần 138,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 20,24 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Thành phố cũng yêu cầu Công ty phải chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và chế độ công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước...

Minh Thông