Thủy điện Hủa Na báo lãi đột biến trong quý III/2018

(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Hủa Na vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 153,6 tỷ đồng. Con số này cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ quý III/2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Thủy điện Hủa Na đạt 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ 2017 lỗ 17,3 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân chính đến tăng trưởng lợi nhuận đột biến của Công ty là biên lợi nhuận gộp tăng mạnh. Cụ thể, với doanh thu và lợi nhuận gộp trong quý III/2018 lần lượt 332,5 tỷ đồng và 211,8 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 63,7%. Cùng kỳ 2017, biên lợi nhuận gộp chỉ là 55%. Tính đến thời điểm cuối quý III/2018, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của Công ty là 2.196,5 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu năm 2018.

 

Thế Anh