Thương mại Tấn Trường trúng sát giá gói thầu hơn 56 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A. 
Thương mại Tấn Trường trúng sát giá gói thầu hơn 56 tỷ đồng

Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tấn Trường với giá trúng thầu là 56.015 triệu đồng (giá gói thầu là 56.114 triệu đồng, chênh lệch 99 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm thấp, chỉ 0,17%).

Nhà thầu trúng gói thầu này sẽ thực hiện hợp đồng trong thời gian 390 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh cho biết, hồ sơ mời thầu của gói thầu nêu trên đã được phát hành rộng rãi từ ngày 12/5/2017 - 1/6/2017. Nguồn vốn thực hiện Gói thầu là ngân sách TP.HCM. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Trước đó, gói thầu này đã được mời thầu lần 1 từ ngày 25/01/2017 đến ngày 22/02/2017. Tuy nhiên, tháng 4/2017, Chủ đầu tư thông báo là không chọn được nhà thầu trúng thầu và phải mời thầu lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chủ đầu tư đã thông báo mời thầu 3 gói thầu của Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A. Ngoài gói thầu xây lắp nêu trên còn có 2 gói thầu khác gồm: Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (mời thầu từ ngày 15/7/2016 đến ngày 5/8/2016) và Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị (mời thầu từ ngày 25/01/2017 đến ngày 22/02/2017). Nhà thầu trúng thầu 2 gói thầu tư vấn này lần lượt là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Đông Thái Sơn và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng An Thịnh Phát.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tấn Trường có vốn điều lệ là 15 tỷ đồng; địa chỉ tại TP.HCM. Tính từ cuối năm 2015 trở lại đây, Gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Vĩnh Lộc A là gói thầu duy nhất mà Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tấn Trường được công khai trúng thầu.

Phan Ngọc