THƯ MỜI TÌM ĐƠN VỊ TRỤC VỚT TÀU

 

1) Tên tàu: Trục vớt tàu Minh Đức Phát 68.

2) Tên đơn vị mời: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO).

3) Nội dung cụ thể:

- Trục vớt nguyên trạng tàu Minh Đức Phát 68 tại vị trí chìm đắm có tọa độ: 20.18.95N; 106.49.78E (thuộc vùng biển Thái Bình – Nam Định, cách cửa Ba Lạt khoảng 20 hải lý). 

- Tàu sau khi được trục vớt, làm nổi sẽ tiếp tục được lai dắt về địa điểm neo đậu/sửa chữa theo chỉ định của PJICO (có thể tại Thái Bình, Nam Định hoặc Hải Phòng).

4) Yêu cầu đối với các đơn vị tham gia trục vớt tàu:

- Đảm bảo trục vớt nguyên trạng xác tàu Minh Đức Phát 68, làm nổi và lai dắt tàu an toàn về nơi neo đậu/ sửa chữa theo đúng yêu cầu của PJICO.

- Tự lo mọi thủ tục giấy tờ xin phép các cơ quan quản lý chức năng để tiến hành các công việc liên quan đến trục vớt, làm nổi và lai dắt tàu về nơi neo đậu/sửa chữa theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Đảm bảo tiến độ hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng do điều kiện thời tiết và/ hoặc lệnh cấm của cơ quan quản lý chức năng.

- Tiền đặt cọc tham gia: 100 triệu đồng (bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng).

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 400 triệu đồng (bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng).

5) Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h00, ngày 01/12/2017 đến trước 12h00, ngày 11/12/2017.

6) Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ: 12h00, ngày 11/12/2017.

7) Thời gian và địa điểm mở hồ sơ tham gia: 13h00, ngày 11/12/2017 tại trụ sở của PJICO.

8) Địa chỉ liên hệ mua hồ sơ:

Địa chỉ: Tầng 21-22, Tòa nhà MIPEC, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Người phụ trách: Ông Hoàng Thanh Tùng, DĐ: 0913 215 248. Email: tunght.pjico@petrolimex.com.vn