Thép Pomina (POM) báo lãi hơn 209 tỷ đồng quý 1/2018, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 1017

Doanh thu và lợi nhuận quý 1/2018 của Pomina đều tăng nhẹ so với cùng kỳ.

CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán POM) công bốbáo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018trong đó doanh thu từ tiêu thụ thép nội địa và xuất khẩu đều tăng mạnh so với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu thuần tăng 11%, lên gần 3.040 tỷ đồng. Theo báo cáo, doanh thu tiêu thụ nội địa đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 78% tổng doanh thu. Doanh thu xuất khẩu đạt 657,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu bán phế phẩm và các hoạt động khác.

Thép Pomina (POM) báo lãi hơn 209 tỷ đồng quý 1/2018, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 1017 - ảnh 1
Trừ chi phí giá vốn, quý 1 Pomina còn lãi gộp hơn 300 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Không ghi nhận nhiều biến động về các khoản thu, chi tài chính cũng như các khoản chi phí khác, nên quý 1 Pomina còn lãi sau thuế hơn 209,45 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái.

Lượng hàng tồn kho đến hết quý 1 còn 2.141 tỷ đồng, tăng 192 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng tồn kho nguyên vật liệu tăng gần 90 tỷ đồng, lên 724 tỷ đồng còn tồn kho vật liệu phụ cũng tăng 18 tỷ đồng, lên mức 203 tỷ đồng. Giá trị tồn kho mặt hàng gạch chịu lửa tăng 26 tỷ đồng, lên mức 107 tỷ đồng. Đáng chú ý tồn kho thành phẩm sắt xây dựng tăng mạnh 294 tỷ đồng so với đầu năm, lên trên 532 tỷ đồng.

Thép Pomina (POM) báo lãi hơn 209 tỷ đồng quý 1/2018, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 1017 - ảnh 2
Trong khi đó, giá trị tồn kho phôi thành phẩm giảm mạnh 158 tỷ đồng, xuống còn 91 tỷ đồng; tồn kho vật liệu chịu lửa, phụ tùng thay thế cũng giảm 84 tỷ đồng, xuống còn hơn 416 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1, tổng cộng tài sản công ty đạt 7.856 tỷ đồng, tăng 194 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả lại giảm được 16 tỷ đồng, còn 4.274 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn giảm 214 tỷ đồng, còn 3.460 tỷ đồng và vay nợ dài hạn vẫn còn 116 tỷ đồng.


Trí thức trẻ