Thép Hòa Phát nâng công suất Nhà máy Cán thép số 2

(BĐT) - Công ty CP Thép Hòa Phát vừa hoàn thành Dự án Cải tạo và nâng cao năng suất cán cuộn tại Nhà máy Cán thép số 2 - Khu liên hợp Sản xuất gang thép Hòa Phát.

Theo Công ty CP Thép Hòa Phát, hoạt động cải tiến được thực hiện nhằm đóng bó thép linh hoạt hơn theo trọng lượng và nhu cầu của thị trường, tăng năng suất chung của dây chuyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hòa Phát đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Doanh thu bán hàng đạt 15.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.050 tỷ đồng. Riêng quý II/2016, lợi nhuận sau thuế là 2.030 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2015.     

Thanh Tú