Thêm gần 10.000 DN mới trong tháng 11/2016

(BĐT) - Theo thông tin từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11/2016, cả nước có 9.918 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 87,1 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước.
Trong tháng 11/2016, cả nước có 9.918 doanh nghiệp (DN) thành lập mới.  Ảnh: Tường Lâm
Trong tháng 11/2016, cả nước có 9.918 doanh nghiệp (DN) thành lập mới. Ảnh: Tường Lâm

Cũng trong tháng này, cả nước có 2.074 DN quay trở lại hoạt động, tăng 4,9% so với tháng trước; có 6.838 DN tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.651 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.187 DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 7,2%; có 1.173 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 26,1%.

Tính chung 11 tháng, cả nước có 101.683 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 797,7 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả 1.463,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng là 2.261,6 nghìn tỷ đồng), tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Trong 11 tháng năm nay còn có 24.560 DN quay trở lại hoạt động, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2014), nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 126,2 nghìn DN.

Tổng cục Thống kê đánh giá, tình hình đăng ký DN trong 11 tháng năm nay cho thấy khung khổ pháp lý mới cùng với các giải pháp của Chính phủ trong việc hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển đang tiếp tục phát huy hiệu quả.

Thông tin đăng ký DN cũng cho thấy, số DN đăng ký thành lập mới 11 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số DN và số vốn đăng ký: Kinh doanh bất động sản tăng 95,6% về số DN và tăng 221,2% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 13,8% và tăng 144,3%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 28,4% và tăng 91,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,6% và tăng 86,1%; hoạt động dịch vụ khác tăng 41,6% và tăng 84,9%...

Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm 13,8% nhưng số vốn đăng ký tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; riêng lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng giảm 26,6%; số vốn đăng ký giảm 13,8%.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 11 tháng là 10.468 doanh nghiệp, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước (11 tháng năm 2015 giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2014). Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm nay là 54.046 doanh nghiệp, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 18.901 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 27,3% và 35.145 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 26,6%.

Trần Kiên