Thế giới di động lãi hơn 1,8 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng 2017

(BĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động (Mã CK: MWG) cho biết, doanh thu của Công ty đạt 53.292 tỷ đồng trong 10 tháng năm 2017, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành 84% kế hoạch cả năm.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trong đó, doanh thu từ chuỗi Thế giới di động đạt 28.943 tỷ đồng, chuỗi Điện máy Xanh đạt 23.340 tỷ đồng; tăng lần lượt so với cùng kỳ năm trước là 17% và 186%. Doanh thu từ chuỗi Bách hóa Xanh đạt 1.101 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ mảng kinh doanh trực tuyến đạt 4.545 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và hoàn thành 68% kế hoạch cả năm.

Trong 10 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 1.811 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành trên 82% kế hoạch năm.

Tính đến tháng cuối 10/2017, Công ty đã có 1.854 siêu thị đang phục vụ khách hàng, trong đó chuỗi Thế giới di động có 1.067 siêu thị, Điện máy Xanh có 566 siêu thị và 211 siêu thị Bách hóa Xanh.

Hoàng Hải