Thành viên của GAS đặt doanh thu dịch vụ 408.000 tỷ đồng

Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT), đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) đặt mục tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2016 với sản lượng LPG 260.500 tấn; sản lượng condensate 56.300 tấn; khí khô Cửu Long 1169 triệu m3; doanh thu dịch vụ đạt 408.691 tỷ đồng.
Thành viên của GAS đặt doanh thu dịch vụ 408.000 tỷ đồng

Hiện tại, KVT đang quản lý và vận hành Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Kho cảng PVGAS Vũng Tàu, các kho LPG ở Đồng Nai, Dung Quất, Hải Phòng.

Sản phẩm của KVT cung cấp gồm khí khô thương phẩm, khí hóa lỏng LPG và condensate, là nguồn nguyên, nhiên liệu cung cấp và tạo ra sức hút cho các ngành công nghiệp sử dụng khí để phát triển như điện, xăng dầu, hóa chất, phân bón.

Theo Thu Hương
ĐTCK