Thanh Tuấn trúng gói thầu xây 4 đoạn đê bao hơn 252 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án 1547 - Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM vừa chọn Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn là nhà thầu trúng Gói thầu số 14 (Xây lắp) - Đê bao đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4, với giá trúng thầu 252.624 triệu đồng (giá gói thầu 264.866 triệu đồng, chênh lệch giảm 12.242 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,6%).
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu số 14 thuộc Dự án Xây dựng 4 đoạn Đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc Bờ tả sông Sài Gòn, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Gói thầu số 14 thu hút 9 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ngoài đơn vị trúng thầu, 2 nhà thầu còn lại bị loại, gồm: Công ty TNHH MTV Trần Trân (bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ), Công ty CP Xây dựng Minh Anh (không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm).

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14, Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn sẽ thực hiện hợp đồng trong 450 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công ty TNHH Xây dựng và Khảo sát công trình Thanh Tuấn có địa chỉ tại TP.HCM. Trong hơn 3 năm qua, Công ty được công khai trúng 13 gói thầu.

        

Khánh Ngọc