Thanh tra việc cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế

(BĐT) - Ngày 22/3/2018 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam (VINAMED); việc thoái vốn nhà nước và việc sáp nhập Công ty CP Nhựa y tế vào VINAMED.

Theo Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 14/3/2018 của Tổng TTCP, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra quá trình cổ phần hóa VINAMED; thời kỳ thanh tra từ khi bắt đầu cổ phần hóa VINAMED; thời điểm sáp nhập Công ty CP Nhựa y tế vào VINAMED. Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III thuộc TTCP làm Trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 40 ngày làm việc thực tế.      

Tuấn Dũng

Tin liên quan