Thanh tra tái cơ cấu DNNN tại Bộ Công Thương

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc Bộ Công Thương, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến năm 2017. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc.
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Ảnh: Internet
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Ảnh: Internet

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra. Bộ Công Thương cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Đối với đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra theo đúng nội dung, kế hoạch được phê duyệt; không kéo dài thời gian và hạn chế tối đa việc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị.   

Việt Anh