Than Quảng Ninh đầu tư 200 tỷ đồng cho khoa học và công nghệ

(BĐT) - Với trên 100 đề tài, dự án về phát triển khoa học và công nghệ có tổng kinh phí thực hiện gần 200 tỷ đồng, các đơn vị của Than Quảng Ninh nói riêng và Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) nói chung đã tiến hành đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng tiến bộ trong sản xuất...

Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết, trong 4 năm qua, với trên 100 đề tài, dự án về phát triển khoa học và công nghệ có tổng kinh phí thực hiện gần 200 tỷ đồng, các đơn vị của Than Quảng Ninh nói riêng và Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) nói chung đã tiến hành đổi mới, hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng tiến bộ trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao mức độ an toàn, bảo vệ môi trường.

Hầu hết các đơn vị hầm lò như Công ty Than Hà Lầm, Khe Chàm, Vàng Danh, Nam Mẫu, Mạo Khê, Hồng Thái, Dương Huy, Thống Nhất, Hạ Long, Mông Dương đã thực hiện cơ giới hóa đồng bộ hoạt động khai thác. Các đơn vị cơ khí cũng đã từng bước hiện đại hóa cơ khí sửa chữa, phát triển cơ khí chế tạo, thay thế nhập khẩu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, an toàn, môi trường...

Trong thời gian tới, ngành than Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, áp dụng khoa học và công nghệ; chú trọng công tác tự nghiên cứu, triển khai công nghệ mới, gắn kết khoa học công nghệ với thực tế sản xuất, phát triển khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường, an toàn, đảm bảo phát triển bền vững.

Trần Tuyết