Than Nam Mẫu đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận

6 tháng đầu năm, Công ty Than Nam Mẫu đã sản xuất 1.043.744 tấn than, tăng 30.744 tấn so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 55% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 23,154 tỷ đồng, hoành thành 67,4% kế hoạch năm.
Than Nam Mẫu đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận

Theo dự báo, trong thời gian tới, việc tiêu thụ than vẫn tiếp tục khó khăn. Với dự kiến khả năng tiêu thụ đạt thấp, Công ty sẽ tập trung các biện pháp điều hành để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng tiêu thụ cả năm.

Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung điều hành các khâu gia công, chế biến và mở rộng quy hoạch kho bãi, nâng cao hiệu quả chế biến, tiêu thụ than và quản lý kho than, đảm bảo chất lượng; số lượng than sản xuất và tiêu thụ được quản lý chặt chẽ; tỷ lệ than thu hồi đạt yêu cầu; cơ cấu chủng loại và phẩm cấp than đạt kế hoạch. Đồng thời, quản lý chặt chẽ hệ thống kho than cũng như quy trình nhập, xuất kho, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ.

Theo Mai Phương
ĐTCK