Than Đá Suối Bắc xin khai thác đá vôi tại Văn Chấn, Yên Bái

(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Than Đá Suối Bắc vừa nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi tại Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

Theo đề xuất, Doanh nghiệp tư nhân Than Đá Suối Bắc muốn khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết, ngoài Doanh nghiệp tư nhân Than Đá Suối Bắc, Sở sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi nêu trên trong thời gian từ nay đến hết ngày 8/3/2017.

Việc tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Trần Tuyết