Techcombank đang chào bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư Mỹ, châu Âu

Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho biết giá bán sẽ không thấp hơn 23.000 đồng, mức giá đã mua lại từ HSBC.
Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh chia sẻ kế hoạch phát triển tại ĐHCĐ 2018. Ảnh: TCB.
Tổng giám đốc Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh chia sẻ kế hoạch phát triển tại ĐHCĐ 2018. Ảnh: TCB.

Trong năm 2017, Techcombank hoàn tất việc mua lại cổ phiếu quỹ từ HSBC. Chia sẻ với cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra sáng nay 3/3, Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh thông tin đang chào bán số cổ phiếu quỹ này cho các nhà đầu tư Mỹ và châu Âu nhưng theo quy định về công bố thông tin nên chưa thể tiết lộ cụ thể.

Ông Hồ Hùng Anh cũng cho biết giá bán không thấp hơn mức 23.000 đồng - mức giá mà Techcombank đã mua lại từ cổ phần của HSBC trong năm ngoái.

Tại ĐHCĐ sáng 3/3, HĐQT cũng trình cổ đông phương án bán gần 14 triệu cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP. Số cổ phiếu quỹ còn lại, sau khi bán ESOP sẽ được bán tiếp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để huy động thêm nguồn vốn.

Lý giải với cổ đông về việc bán hết vốn tại Công ty tài chính tiêu dùng - một mảng đang được xem là "con gà đẻ trứng vàng", ông Hồ Hùng Anh cho biết vì ngân hàng không lựa chọn mô hình rủi ro cao nên không "theo đuổi".

Với mức lãi trước thuế đạt 8.036 tỷ đồng năm 2017, năm 2018, Tổng giám đốc Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết Techcombank đặt mục tiêu cán đích con số lợi nhuận 10.000 tỷ đồng. Hiện toàn ngành ngân hàng mới có Vietcombank chinh phục thành công mục tiêu lợi nhuận trên 5 con số.

Để đạt được kế hoạch này, nhà băng cho biết sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng 17% tổng tài sản lên hơn 315.000 tỷ đồng, tăng 40% huy động vốn và tăng 18% dư nợ tín dụng. Ngân hàng cũng cam kết giữ nợ xấu dưới 2%.

Ngoài ra, mức trần chi cho quỹ lương, thưởng và trợ cấp nghỉ việc của Techcombank năm 2018 theo kế hoạch sẽ là gần 3.000 tỷ đồng.

Năm 2017, Techcombank chi 3,8 tỷ đồng chi phí công vụ và trả gần 29 tỷ đồng thù lao cố định cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Dự kiến năm nay, thù lao cố định cho đội ngũ này sẽ tăng lên 31,89 tỷ đồng, nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cũng tại ĐHCĐ, Techcombank trình kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Thời điểm niêm yết chưa được công bố.


Vnexpress