TCT Điện lực miền Bắc gian nan chọn nhà thầu

(BĐT) - Từ đầu năm đến nay, Tổng công ty (TCT) Điện lực miền Bắc đã và đang có một loạt gói thầu trong tình trạng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, phải tổ chức đấu thầu đi, đấu thầu lại. Thậm chí có gói thầu mở thầu tới 2 lần nhưng cả 2 lần đều không chọn được nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các gói thầu liên tiếp bị… ế

Ngày 7/4/2016, TCT Điện lực miền Bắc thông báo không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu Gói thầu Trang bị xe nâng người có chiều cao làm việc 14m, bán kính làm việc 10m thuộc Dự án Trang bị xe nâng phục vụ QLVH và phòng tránh tai nạn lao động (loại xe nâng người có chiều cao làm việc 14m, bán kính làm việc  10m). Giá gói thầu là khoảng 38,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 3/8/2016, TCT Điện lực miền Bắc thông báo không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu Gói thầu NPC-TL.110kV - G09-BS: Bổ sung rơ le bảo vệ so lệch thanh cái F87B thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Tằng oỏng 3. Giá gói thầu là khoảng 614,985 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, loại hợp đồng là trọn gói.

Ngày 25/8/2016, TCT  Điện lực miền Bắc thông báo không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu của 3 gói thầu.

Thứ nhất là Gói thầu: Mua sắm tập trung hình nhân thuộc Dự án Mua sắm tập trung hình nhân năm 2016 của TCT Điện lực miền Bắc. Giá gói thầu là 847 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, loại hợp đồng là trọn gói.

Thứ hai là Gói thầu Sào thao tác thuộc Dự án Mua sắm thiết bị, dụng cụ an toàn năm 2016 của TCT Điện lực miền Bắc. Giá gói thầu khoảng 3,689 triệu đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, loại hợp đồng là trọn gói.

Thứ ba là Gói thầu Bút thử điện thuộc Dự án Mua sắm thiết bị, dụng cụ an toàn năm 2016 của TCT Điện lực miền Bắc. Giá gói thầu khoảng 4,037 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, loại hợp đồng là trọn gói.

Chưa chọn được nhà thầu vì giá gói thầu thấp?

Trả lời câu hỏi liệu giá gói thầu được xây dựng có thấp quá hay không, cán bộ phụ trách Gói thầu của Ban Quản lý dự án lưới điện khẳng định, việc đưa ra giá gói thầu là hoàn toàn có cơ sở, nhưng không hiểu vì sao nhà thầu lại chào cao thế.
Đáng lưu ý là Gói thầu NPC-TL.110kV-G09-BS: Bổ sung rơ le bảo vệ so lệch thanh cái F87B thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Tằng oỏng 3. Ngày 31/5/2016, Ban Quản lý dự án lưới điện - TCT Điện lực miền Bắc đăng tải thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với thời hạn tiếp nhận báo giá là ngày 3/6/2016. Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2016, Bên mời thầu không chọn được nhà thầu trúng thầu (Quyết định số 406/QĐ-BDALD ngày 07/6/2016 của Ban quản lý dự án lưới điện - TCT Điện lực miền Bắc).

Đến ngày 13/7/2016, Bên mời thầu tiếp tục đăng tải thông báo mời chào hàng với thời hạn tiếp nhận báo giá là ngày 18/7/2016. Tuy nhiên, đến lần thứ hai này, Bên mời thầu vẫn không thể lựa chọn được nhà thầu trúng thầu (Quyết định số 552/QĐ-BDALD ngày 21/7/2016 của Ban Quản lý dự án lưới điện - TCT Điện lực miền Bắc)…

Lý giải sự gian nan trong quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu này, cán bộ phụ trách Gói thầu của Ban Quản lý dự án lưới điện cho biết, trong lần mở thầu đầu tiên, chỉ có một nhà thầu tham dự thầu. Tuy nhiên, giá dự thầu cao gần gấp đôi so với giá gói thầu và không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nên bị loại. Lần thứ hai, cũng chỉ có một nhà thầu này tham dự thầu, giá dự thầu cũng cao hơn giá gói thầu. Do đó, Bên mời thầu buộc phải hủy thầu.

Trả lời câu hỏi liệu giá gói thầu được xây dựng có thấp quá hay không, vị cán bộ này khẳng định, việc đưa ra giá gói thầu là hoàn toàn có cơ sở, nhưng không hiểu vì sao nhà thầu lại chào cao thế. Bên mời thầu sau đó đã thương thảo, đàm phán với nhà thầu nhưng vẫn không có kết quả.  

Lê Xuân