Tập đoàn Tân Tạo: Lợi nhuận “hụt” 46 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tập đoàn Tân Tạo – mã chứng khoán ITA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo kết quả sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Tân Tạo (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) chỉ còn 136,5 tỷ đồng, giảm 46,2 tỷ đồng so với trước, “bốc hơi” hơn ¼ giá trị.

Nhiều khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh được kiểm toán ghi nhận khác biệt so với báo cáo Công ty tự lập. Đáng chú ý là chỉ tiêu doanh thu thuần được ghi tăng 32,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính ghi tăng 154,6 tỷ đồng, trong khi thu nhập khác được ghi giảm 186 tỷ đồng.

Với chỉ tiêu doanh thu thuần, áp dụng quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC, chỉ khi thu được 90% giá trị hợp đồng, Công ty mới được ghi nhận doanh thu 1 lần cho toàn bộ hợp đồng. Tuy nhiên, việc ghi nhận khoản hàng bán trả lại khiến doanh thu thuần của Công ty sau kiểm toán tăng lên 32,3 tỷ đồng như đã nói ở trên.

Về Dự án 276, việc chuyển nhượng dự án này được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính thay vì doanh thu khác như trước. Đó là lý do doanh thu tài chính sau kiểm toán của Tân Tạo tăng trong khi doanh thu khác giảm.

Ngoài ra, kiểm toán cũng đề nghị trích lập dự phòng bổ sung một số khoản đầu tư dài hạn của Tân Tạo sau khi xem xét lại một số yếu tố của báo cáo các công ty đầu tư khiến chi phí tài chính sau kiểm toán tăng 23,6 tỷ đồng.

Cách đây 2 năm, báo cáo kiểm toán năm 2013 của Tập đoàn Tân Tạo đã khiến cổ đông giật mình khi lợi nhuận tăng hơn 90% từ mức 47,5 tỷ đồng lên 90,3 tỷ đồng. Hầu hết các khoản mục báo cáo kết quả kinh doanh của Tân Tạo đều thay đổi đáng kể sau kiểm toán.

Hồng Lam