Tập đoàn Hoàng Long: Quý III lãi bằng một nửa cùng kỳ 2015

(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hoàng Long (mã chứng khoán HLG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2016. Mặc dù doanh thu vượt trội, đạt 708,6 tỷ đồng, tăng 56,53% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng kết quả kinh doanh của Hoàng Long lại giảm sút mạnh. 

Cụ thể, Công ty lãi 45 tỷ đồng, chưa bằng một nửa con số 94,4 tỷ đồng của quý III năm ngoái.

Nguyên nhân chính cho việc giảm sút lợi nhuận này là chi phí tài chính. Quý III năm ngoái, Hoàng Long được hoàn nhập 104,5 tỷ đồng lỗ đầu tư vào công ty con. Sang quý III năm nay, lợi thế này của Công ty đã không còn.

Đan Nguyên