Tập đoàn CIC tăng tổng tài sản lên 1.200 tỷ đồng

Ngày 24/3, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn CIC) tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Tuy vốn điều lệ 300 tỷ đồng, nhưng doanh thu năm qua đạt 488,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 44,7 tỷ đồng, tổng tài sản tăng từ 600 tỷ đồng tăng vọt lên 1.200 tỷ đồng và duy trì ổn định mức trả cổ tức hàng năm 20%.
Tập đoàn CIC tăng tổng tài sản lên 1.200 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của Tập đoàn CIC tại Đại hội cổ đông cho biết, trong năm 2015 doanh thu và lợi nhuận đạt cao ở nhiểu lĩnh vực như: kinh doanh bất động sản trên 341 tỷ đồng, thi công và tư vấn xây dựng đạt trên gần 100 tỷ đồng, dịch vụ nhà hàng đạt trên 41,1 tỷ đồng tăng gần 100% so với năm trước, đầu tư tài chính từ các công ty liên kết đều đạt lợi nhuận 13,9 tỷ đồng.

Theo đó thu nhập của 290 lao động đạt bình quân 15 triệu đồng/người/tháng và năm qua Tập đoàn CIC nộp cho ngân sách nhà nước 234 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn CIC, ông Trần Thọ Thắng cho biết, trong năm 2015 CIC quyết định đầu tư 3 dự án lớn mang tính gối đầu cho những năm tiếp theo gồm Nghĩa trang hoa viên, Dự án Khu dân cư An Hoà và Dự án Lấn biển Tây Bắc TP Rạch Giá với qui mô vốn mỗi dự án trên một ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo qui định của ngân hàng buộc chủ đầu tư phải có vốn đối ứng từ 15-20% thì mới được cho vay. Do vậy, năm 2015 HĐQT xin ý kiến và quyết định tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Theo đó tổng vốn tài sản của Tập đoàn đã tăng lên 1.200 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước.

"Nhờ các dự án hiệu quả được đầu tư gối đầu từ những năm trước nối tiếp nhau, nên các chỉ tiêu nhuận hàng năm được duy trì ổn định và đều đạt lợi nhuận trên 10% doanh thu. Đặc biệt trong năm 2015 vốn điều lệ từ 147 tỷ đồng tăng lên 300 tỷ đồng, đây là áp lực trả cổ tức hàng năm tăng lên.

Trong khi lãi vay ngân hàng chỉ có 9%/năm, nhưng công ty vẫn duy trì ổn định chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông 20%. Ngoài ra, giá trị thặng dư của các cổ đông được tích tụ dần thông qua việc trích lập các quỹ hàng năm theo điều lệ, đến nay đã tăng hơn vốn điều lệ trên 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm công ty đều duy trì phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với phương thức mua 5 cổ phiếu được tặng 1 cổ phiếu", ông Thắng chia sẻ.

Đại hộị cổ đông Tập đoàn CIC đã quyết nghị và thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của HĐQT đưa ra theo hướng duy trì và tăng trưởng phù hợp với các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể và duy trì ổn định mức chi trả cổ tức hàng năm.

Chuẩn bị đủ điều kiện để sẵn sàng đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP. HCM trong năm 2016 và 2017. Đại hội cũng đã bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó ông Trần Thọ Thắng tái cử chức danh Chủ tịch HĐQT và kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CIC.

Theo Huy Thịnh
Đầu tư