Superdong – Kiên Giang sẽ trả cổ tức 2017 tổng tỷ lệ 35%

SKG sẽ trả cổ tức cổ phiếu 20% và cổ tức tiền mặt 15%.

CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (HOSE: SKG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 35%.

Trong đó, công ty dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và chi trả bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Việc trả cổ tức được tiến hành trong quý II hoặc quý III sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo phương án đã đề ra, SKG dự kiến phát hành tối đa 9,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tương ứng với giá trị theo mệnh giá 96 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên 576 tỷ đồng. Ngoài ra, SKG cũng chi ra 72 tỷ để chia cổ tức tiền mặt.

Phương án chi trả tỷ lệ 35% này của SKG đã sụt giảm so với kế hoạch công ty đặt ra là 40%. Hoạt động kinh doanh suy giảm có thể là lý do khi lợi nhuận sau thuế năm qua đạt 173 tỷ đồng, giảm sút gần 19% so với cùng kỳ và chỉ mới hoàn thành 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Sang năm 2018, công ty đặt mục tiêu đạt 444 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 162,5 tỷ đồng, giảm sút 6% so với năm 2017. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 25%.

Tính riêng trong quý I, doanh thu của SKG ghi nhận 102,3 tỷ và lợi nhuận sau thuế ở mức 40,4 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được 23% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch cả năm.


NDH