Sun Việt được chỉ định gói thầu gần 111 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Phát triển công nghệ viễn thông tin học Sun Việt (Sun Việt) vừa được chỉ định thầu Gói thầu Cung cấp thiết bị PE/NX/ASBR hơn 110,925 tỷ đồng, sát nút với giá gói thầu, chỉ chênh 10.900 đồng.

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng VN2 PE/NX/ASBR do Ban quản lý dự án hạ tầng 1 – Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm bên mời thầu. Loại hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Trước đó, Sun Việt từng trúng Gói thầu mua sắm Trang bị bổ sung card quang thuộc Dự án Trang bị hệ thống bảo đảm an ninh an toàn mạng Vinaphone giai đoạn 2014 - 2015 theo hình thức chỉ định thầu trong nước với giá khoảng 4,917 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án hạ tầng 1 làm bên mời thầu.

Sun Việt hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: tích hợp hệ thống (Systems Integration), giải pháp và dịch vụ viễn thông (Telecom Service & Integrator), dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin (Managed Service Provider).

Trần Nam