ST8 trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

(BĐT) - Ngày 28/9 tới, CTCP Siêu Thanh (mã: ST8) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/10.

Với lượng chứng khoán đang lưu hành là 25,72 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ chi 38,58 tỷ đồng để trả cổ tức.

Nửa đầu năm nay, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần hợp nhất đạt 930,31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 31,35 tỷ đồng; tăng lần lượt 16,2% và 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu đạt 1.930 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã hoàn thành 48,2% kế hoạch và doanh thu và 62,7% chỉ tiêu lợi nhuận.

T.H