SSI đạt hơn 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I

Trong quý I/2016, CTCK Sài Gòn (SSI) đạt tổng doanh thu 373,24 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 134,35 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất ước đạt 170 tỷ đồng. 
SSI đạt hơn 134 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I

Theo SSI, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Công ty bao gồm: môi giới, đầu tư, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 80,7 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu từ hoạt động margin đạt 98,3 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái; dư nợ margin tăng từ 3.200 tỷ đồng cuối năm 2015 lên gần 3.500 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2016.

Tại thời điểm cuối quý I/2016, SSI có mức vốn chủ sở hữu là 6.618,7 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 12.254,6 tỷ đồng, tăng 3% so với mức đầu năm. Công ty sẽ tiến hành họp ĐHCĐ năm 2016 vào ngày 25/4 tới.

 

 

Theo Hoàng Anh
ĐTCK

Tin liên quan