Sông Đà - Thăng Long bất ngờ hoãn ĐHCĐ

(BĐT) - Ngày 15/6/2016, trước 1 ngày so với kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2016, Công ty CP Sông Đà - Thăng Long (mã chứng khoán STL) bất ngờ công bố dời cuộc họp sang ngày 29/6/2016. Lý do Công ty đưa ra là chưa đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ thường niên theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Năm 2015, Công ty lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng, tiếp nối chuỗi thua lỗ của doanh nghiệp này. So với khoản lỗ khủng 343 tỷ đồng năm 2013 (nguyên nhân khiến cổ phiếu STL bị hủy niêm yết), có vẻ như đà thua lỗ của Sông Đà - Thăng Long đã bắt đầu được kìm lại. Tuy nhiên, Công ty cho biết đang gặp nhiều khó khăn về tài chính trong việc triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2016, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu 330 tỷ đồng, nộp ngân sách 57,6 tỷ đồng nhưng lại bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận. Vì vậy không ngoại trừ khả năng Sông Đà - Thăng Long sẽ tiếp tục có một năm kinh doanh không lãi.         

Đan Nguyên