Sông Đà dự kiến lợi nhuận trước thuế 2018 đạt 207 tỷ đồng

(BĐT) - Tại ĐHĐCĐ lần đầu diễn ra mới đây, Tổng công ty Sông Đà đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 3 năm tiếp theo (2018 - 2020). 

Cụ thể, vốn điều lệ sẽ được giữ nguyên ở mức 4.495 tỷ đồng; tổng doanh thu giai đoạn 2018 - 2020 lần lượt là 2.400, 2.900 và 2.900 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế dự kiến lần lượt là 207, 216 và 230 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức giai đoạn này ở mức 3%.

Mặc dù đã lên sàn UPCoM, Sông Đà vẫn chưa công bố báo cáo tài chính cũng như kết quả kinh doanh năm 2017. 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần Tổng công ty đạt 797 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 18 tỷ đồng.          

Hoàng Việt