Sông Đà 9: Doanh thu quý I giảm 1/3 so với cùng kỳ 2015

(BĐT) - Doanh thu của Công ty CP Sông Đà 9 trong quý I/2016 là 105,3 tỷ đồng, chỉ đạt 73% kế hoạch, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái (quý I/2015 là 315,5 tỷ đồng). 

Lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Sông Đà 9 cũng giảm 2,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 11,4 tỷ đồng.

Trong quý II/2016, Công ty CP Sông Đà 9 đặt mục tiêu 225 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 9,6 tỷ đồng. Dự kiến, Công ty CP Sông Đà 9 tổ chức động thổ Dự án Thủy điện Pake vào dịp 19/5. Dự án có tổng mức đầu tư 550,2 tỷ đồng với sản lượng điện hàng năm là 85,8 triệu KWh.                 

Thanh Tú

Tin liên quan