Sông Đà 505 lãi lớn 9 tháng đầu năm

(BĐT) - Công ty CP Sông Đà 505 (mã chứng khoán S55) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2015.

Là một trong những công ty Sông Đà hoạt động tốt nhất hiện nay, Sông Đà 505 không làm cổ đông thất vọng với khoản lãi ròng 11,8 tỷ đồng trong riêng quý III. Lũy kế 9 tháng, Công ty lãi ròng 31,5 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. Với vốn điều lệ gần 50 tỷ đồng, đây là kết quả đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phần (EPS) của Sông Đà 505 trong 9 tháng đầu năm đạt 6.301 đồng. Số dư tiền và tương đương tiền cuối quý III của Công ty thậm chí còn vượt xa vốn điều lệ của Công ty, đạt 93,8 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Sông Đà 505 đã thực hiện 86,6% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Là doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan, Sông Đà 505 lại hết sức “lười” tăng vốn. Sau đợt chi trả 2,5 triệu cổ phiếu thưởng tháng 6/2015, vốn điều lệ của Công ty mới tăng gấp đôi lên mức 50 tỷ đồng hiện tại.

Hiện cổ phiếu S55 đang được giao dịch xung quanh mức giá 42.200 đồng/CP.       

Đan Nguyên