Sợi Thế Kỷ: Chưa ĐHCĐ đã đề xuất tăng kế hoạch lợi nhuận

(BĐT) - Ngày 28/3/2016 tới đây, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2016 – phiên họp đầu tiên sau khi công ty này niêm yết trên HoSE kể từ ngày 30/9/2015.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo tờ trình ĐHCĐ, năm 2015, Sợi Thế Kỷ lãi ròng 71,8 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với kết quả thực hiện năm 2014. Kế hoạch 2015 được đề ra với các chỉ tiêu tăng trưởng rõ rệt so với kết quả năm 2015.

Cụ thể, HĐQT Công ty đề xuất kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.861 tỷ đồng và 130,9 tỷ đồng. Mức tăng so với kết quả 2015 lần lượt là 80% và 82%.

Tuy nhiên, trong khi ĐHCĐ thường niên chưa kịp tiến hành, HĐQT Công ty đã đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch với xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế lần lượt được đề xuất ở mức 1.645 tỷ đồng và 138,7 tỷ đồng.    

Hồng Lam