SMH Rail tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

(BĐT) - Công ty SMH Rail (Malaysia) vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) để tìm hiểu và mở ra cơ hội hợp tác giữa 2 bên.

Ông Trần Ngọc Thành, Chủ tịch VNR cho biết, VNR vừa thực hiện tái cơ cấu các công ty vận tải và hạ tầng. VNR sẽ đầu tư nâng cấp sức kéo và đổi mới thế hệ toa xe.

Đại diện SMH Rail cho biết, SMH Rail là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực đầu máy toa xe, được thành lập từ năm 2000 tại Malaysia và hiện rất muốn tìm hiểu, mở ra cơ hội hợp tác với VNR. Lần này sang Việt Nam, SMH Rail và Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.     

Trần Kiên