SJS chi trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%

(BĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã CK: SJS) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 với tỷ lệ 15% và chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ 10%. Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả là 25%.

Theo đó, SJS dự kiến phát hành 14,86 triệu cổ phiếu, tương đương 148,6 triệu đồng để chi trả cổ tức còn lại của năm 2010. Còn phương án trả cổ tức năm 2016, SJS dự kiến sẽ chi ra khoảng 99 tỷ đồng tiền mặt để chi trả với tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Nguyễn Trần Hùng theo đơn xin thôi việc.

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, SJS ghi nhận mức doanh thu đạt 514 tỷ đồng, giảm 40%; lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2015.

Hoàng Hải