SJE trả cổ tức tiền mặt đợt 2/2017 tỷ lệ 11%

(BĐT) - Ngày 13/9 tới sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt cuối năm 2017 của CTCP Sông Đà 11 (mã: SJE) bằng tiền mặt, với tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 28/9.

Trước đó, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 12%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức của Công ty trong năm 2017 là 23% bằng tiền mặt.

Theo BCTC đã kiểm toán năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 702,43 tỷ đồng, giảm 27,5% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty tăng mạnh gần 125% lên đạt 84,86 tỷ đồng.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 645,18 tỷ đồng và 63,93 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt 222,34 tỷ đồng doanh thu và 24,35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

T.H