SHB tham gia phục vụ dự án ODA

(BĐT) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chỉ định ngân hàng phục vụ cho các tiểu dự án thuộc Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam - Khoản vay 3 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được chỉ định là ngân hàng phục vụ cho các Tiểu dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Cửa Lò”, “Cấp nước đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và Tam Hiệp” và “Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên” thuộc Chương trình Phát triển ngành nước Việt Nam - Khoản vay 3 do ADB tài trợ. Đây là khoản vay do ADB cam kết cấp, trị giá 142,5 triệu USD với thời hạn vay 25 năm.   

Thái Hà