SHB đạt hơn 1.160 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(BĐT) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2016. Theo đó, đến 31/12/2016, tổng tài sản của SHB đạt 234.786 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015, hoàn thành 101,2% kế hoạch.
SHB đạt hơn 1.160 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Vốn tự có của SHB đạt 16.370 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 11.197 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đạt 215.253 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 183.118 tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2015. Dư nợ cho vay đạt 162.370 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,87%. Lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt gần 2.500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015, lợi nhuận trước thuế đạt 1.164 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn của SHB đạt 13% (quy định của NHNN tối thiểu 9%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn đạt 31% (quy định của NHNN tối đa 50%).

Trong hoạt động tín dụng, SHB tập trung cho vay các ngành nghề ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển như cho vay sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Anh Trâm