SHB cho DN xuất khẩu vay ưu đãi

(BĐT) - 2,35%/năm là mức lãi suất ưu đãi Ngân hàng SHB áp dụng cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu có nhu cầu vay vốn theo Chương trình “Kết nối cùng DN xuất khẩu” triển khai từ nay tới hết 31/12/2016 hoặc tới khi giải ngân hết gói hạn mức của chương trình này là 2.000 tỷ đồng. Loại tiền SHB cho vay là USD.

Tổng giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê cho biết, đây là giải pháp tài chính cho các DN xuất khẩu nhằm giải quyết nhu cầu bổ sung nguồn vốn lưu động để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc gia công, sản xuất, chế biến và kinh doanh hàng xuất khẩu. Theo đó, SHB sẽ áp dụng 2 phương thức cho vay gồm cho vay bổ sung vốn lưu động và chiết khấu hối phiều đòi nợ kèm bộ chứng từ xuất khẩu theo món hoặc hạn mức.        

Thanh Đoàn