Sau soát xét, lợi nhuận công ty mẹ PVS tăng gần 12 tỷ đồng

Lãi sau thuế trên báo cáo soát xét công ty mẹ PVS là 223 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.
Sau soát xét, lợi nhuận công ty mẹ PVS tăng gần 12 tỷ đồng

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) vừa có văn bản giải trình về việc lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên đã soát xét tăng gần 12 tỷ đồng so với báo cáo quý tự lập.

Theo báo cáo tự lập, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của PVS lần lượt là 3.340 tỷ và 211,2 tỷ đồng. Song, sau soát xét, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.285 tỷ và 223 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận sau soát xét công ty mẹ đã tăng thêm 11,8 tỷ, tương đương 5,6%.

Sau soát xét, lợi nhuận công ty mẹ PVS tăng gần 12 tỷ đồng - ảnh 1
Với kết quả soát xét, doanh thu PVS vẫn giảm 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận tổng công ty lại tăng 20% so với 6 tháng 2017 lên 233 tỷ đồng.

Theo PVS, biến động này này chủ yếu do tại thời điểm lập báo cáo quý II, khoản doanh thu và chi phí của một số hợp đồng, dự án đã thực hiện nhưng chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ nên việc ghi nhận được thực hiện trên cơ sở ước tính. Đến thời điểm thực hiện soát xét thì các khoản doanh thu và chi phí trên đã được thu thập đầy đủ hồ sơ để xác định giá trị nên PVS thực hiện điều chỉnh phần chênh lệch vào kết quả kinh doanh trên báo cáo soát xét bán niên.


NDH