Sau kiểm toán, lãi ròng Tập đoàn Đại Châu giảm 68%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2018 sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Tập đoàn Đại Châu (mã chứng khoán DCS) chỉ đạt 1,33 tỷ đồng, giảm tới 68,7% so với con số 4,2 tỷ đồng theo báo cáo tài chính quý II/2018 tự lập trước đó của Công ty.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nguyên nhân được kiểm toán viên đưa ra là do Công ty đã trích lập thiếu khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và kết chuyển thiếu giá thành một số công trình. Ngoài ra, kiểm toán cũng có ý kiến ngoại trừ về việc Công ty chưa thu thập được số liệu báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty CP Xuân Minh Sông Đà Thanh Hoa - đơn vị mà Công ty nắm giữ 40% vốn.

Về vấn đề này, Tập đoàn Đại Châu cho biết, tình hình hoạt động của Xuân Minh Sông Đà Thanh Hoa thời gian qua gặp nhiều khó khăn nên phải hoạt động cầm chừng, cắt giảm hết các loại chi phí kể cả chi phí nhân công, tìm nhân sự rẻ thay thế nhân sự cũ lương cao dẫn đến tiến độ xử lý công việc chậm, đặc biệt là phần xử lý báo cáo tài chính. Đó là lý do tại thời điểm kiểm toán lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 Công ty Xuân Minh Sông Đà Thanh Hoa vẫn chưa xử lý xong để gửi cho Đại Châu.

Cổ phiếu DCS đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 6/4/2018 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty là số âm.

Thế Anh