Sau GPBank, HAGL Agrico lại “mang họa” cho Agriseco

(BĐT) - Ngày 30/6/2016, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco - mã chứng khoán AGR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

2015 là một năm đen đủi với Agriseco khi công ty này lần đầu tiên thua lỗ kể từ khi thành lập. Khoản lỗ (trước thuế) của Agriseco năm 2015 là 212,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trích lập dự phòng. Cụ thể, Agriseco phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật là 265 tỷ đồng, trong đó có khoản GPBank mà Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng, Agriseco đã phải trích lập 100% giá trị các hợp đồng này gần 237 tỷ đồng.

Năm 2016, Agriseco dự chi dự phòng tới 238,5 tỷ đồng, vượt tổng doanh thu kế hoạch của Công ty. Vì vậy, theo kế hoạch, Agriseco sẽ tiếp tục có một năm thua lỗ, thậm chí lỗ sâu hơn năm ngoái, lên tới 219 tỷ đồng.

HĐQT Agriseco cho biết, trong năm nay, Công ty sẽ tiếp tục phải trích lập dự phòng với giá trị lớn đối với khoản đầu tư cổ phiếu của Công ty CP Nông nghiêp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán HNG) và các khoản phải thu khó đòi khác. Như vậy là, sau GPBank, HAGL Agrico tiếp tục “mang họa” đến cho Agriseco.

Tại thời điểm cuối năm 2015, Agriseco có khoản đầu tư vào cổ phiếu HNG với tổng giá trị 275 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch cuối năm 2015, cổ phiếu HNG đạt mức giá 28.800 đồng/CP và Agriseco đã trích lập dự phòng theo mức giá đó. Tuy nhiên, từ đó đến nay, cổ phiếu HNG không ngừng lao dốc. Kiểm toán cho biết, với mức giá 9.000 đồng/CP của HNG (tại thời điểm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015), Agriseco phải trích lập dự phòng thêm 148 tỷ đồng. Như vậy, với giá giao dịch hiện hành xung quanh mức 8.100 đồng của cổ phiếu HNG, rõ ràng giá trị trích lập dự phòng của Agriseco không chỉ dừng lại ở con số 148 tỷ đồng.

Quý I/2016, Agriseco đã thực hiện quá nửa kế hoạch lỗ khủng nói trên với khoản lỗ trước thuế 139 tỷ đồng. Theo tính toán của chúng tôi, trong quý I vừa qua, Agriseco đã trích lập dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp hơn 150 tỷ đồng. Đó là nguyên nhân chính cho khoản lỗ trăm tỷ của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2016 của Agriseco rõ ràng phụ thuộc rất lớn vào diễn biến giá cổ phiếu của HNG, trừ khi công ty này bán ra cổ phiếu trong kỳ.

Hiện tại Agriseco không phải là cổ đông lớn cũng như cổ đông liên quan của HAGL Agrico. Chính vì vậy, giao dịch cổ phiếu HNG của Agriseco trên sàn chứng khoán, nếu có, sẽ không phải công bố thông tin.    

Minh Thư