Sắp cổ phần hóa 6 doanh nghiệp tỉnh Lào Cai

BĐT- Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai, Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, Quản lý và Xây dựng đường bộ tỉnh Lào Cai, Kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai, In báo Lào Cai và Khoáng sản Lào Cai sẽ là 6 đơn vị được cổ phần hóa theo yêu cầu của UBND tỉnh Lào Cai trong thời gian tới đây.
Sắp cổ phần hóa 6 doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Ảnh Internet
Sắp cổ phần hóa 6 doanh nghiệp tỉnh Lào Cai. Ảnh Internet

Theo phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của UBND tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020 được Chính phủ phê duyệt, Nhà nước sẽ nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai; giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai và Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai; giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần tại các công ty TNHH MTV: Khoáng sản Lào Cai, In báo Lào Cai và Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, việc phê duyệt phương án CPH của các doanh nghiệp nêu trên mới chỉ là hoàn thành công việc của bước đầu tiên trong các bước thực hiện cổ phần doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Tỉnh  theo quy định.

                

BK