Sáng kiến kinh doanh làm lợi cho PVN hàng trăm triệu USD

(BĐT) - Theo thống kê của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) kể từ năm 2005, chỉ tính riêng 6 đơn vị thuộc Tập đoàn đã có 2.736 giải pháp sáng kiến, sáng chế được công nhận, làm lợi cho doanh nghiệp tới 229 triệu USD và 6.513 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến PVN cho rằng, những giải pháp sáng kiến, sáng chế này đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành dầu khí, từng bước khẳng định được vai trò và vị trí của khoa học công nghệ nói chung, công tác sáng kiến nói riêng trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.          

Nguyễn Thủy