Sản phẩm "Hưng Gia Toàn Mỹ" của BIDV MetLife được vinh danh Top 100 sản phẩm Tin và Dùng Việt Nam 2017

(BĐT) - Ngày 8/12/2017, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “Hưng Gia Toàn Mỹ” của BIDV MetLife, được Thời báo Kinh tế Việt Nam đề cử vào Top 100 sản phẩm Tin và Dùng Việt Nam 2017.
Sản phẩm "Hưng Gia Toàn Mỹ" của BIDV MetLife được vinh danh Top 100 sản phẩm Tin và Dùng Việt Nam 2017

Chủ đề của chương trình năm nay là “Kết nối tiêu dùng, sẻ chia giá trị”, với tiêu chí đánh giá, bình chọn dựa trên sự tin dùng và bầu chọn của người tiêu dùng. .

Các sản phẩm được đề cử cần phải áp dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh như giao dịch thương mại điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực, thân thiện với người dùng và phát triển bền vững.

Năm nay, BIDV MetLife tự hào khi có sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Hưng Gia Toàn Mỹ được đề cử trong Chương trình.

Hưng Gia Toàn Mỹ ra mắt người tiêu dùng từ tháng 6 năm 2016. Sau hơn một năm, sản phẩm đã chứng minh được giá trị tích cực khi mang đến giải pháp đầu tư bền vững hấp dẫn và bảo vệ tài chính toàn vẹn trong tương lai. Bên cạnh đó, Hưng Gia Toàn Mỹ còn được đưa cung cấp tới người tiêu dùng qua nền tảng công nghệ cao của BIDV MetLife, theo đó, cán bộ bán hàng thực hiện việc giải thích, minh họa, điền đơn yêu cầu bảo hiểm cho khách hàng hoàn toàn trên Ipad.

Đơn yêu cầu bảo hiểm trực tuyến sẽ được xử lý nhanh hơn các đơn yêu cầu trên giấy. Khách hàng được trải nghiệm một quy trình mua bảo hiểm thuận tiện, nhanh chóng.

Hồng Vân