SAM lãi đột biến nhờ kinh doanh chứng khoán

Nhờ đầu tư chứng khoán nên hết quý I, lợi nhuận công ty tăng 56,4% so với cùng kỳ 2017.

Công ty cổ phần Sam Holdings (mã CK: SAM) vừa công bố báo cáo tài chính quý I. Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 434,7 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán chỉ tương đương cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 43,8 tỷ đồng tăng 56,4% so với cùng kỳ 2017.

Quý I, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 122 tỷ đồng tăng 29% so với cùng kỳ do nhận được tới 120,8 tỷ đồng tiền cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi bán cổ phiếu, thanh lý đầu tư. Do đó, lợi nhuận sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng. Theo giải trình  của công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu là do bán chứng khoán kinh doanh.

Tính đến 31/3/2018, tổng đầu tư ngắn hạn của SAM đạt hơn 364 tỷ đồng, giảm 33% so với đầu kỳ do công ty đã thực hiện bán ra cổ phiếu DXG.

Trong danh mục chứng khoán kinh doanh của SAM hiện còn 283,6 tỷ đồng cổ phiếu DVN của Tổng công ty dược Việt Nam và 147 tỷ đồng cổ phiếu TTF của gỗ Trường Thành. Năm nay, SAM đặt mục tiêu doanh thu 2.950 tỷ và lãi trước thuế 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 26% so với 2017.


Vnexpress