Sacombank hủy việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã không được đưa vào kỳ Đại hội sắp tới và Sacombank cũng không giải thích nguyên nhân của sự điều chỉnh này.
Sacombank hủy việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã: STB) vừa công bố điều chỉnh nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội vẫn là ngày 14/3/2016 như đã công bố trước đó.

Tuy nhiên, nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã không được đưa vào kỳ Đại hội sắp tới. Trước đó, HĐQT dự kiến thực hiện việc này từ ngày 23/3 đến ngày 11/4/2016.

Sacombank cũng không giải thích nguyên nhân của sự điều chỉnh này.

Sacombank hủy việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 - ảnh 1

Trước đó, Sacombank dự kiến số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 từ 5-7 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 dự kiến là 3 thành viên, tất cả thành viên đều là thành viên chuyên trách.

Theo Kim Tiền
Trí thức trẻ

Tin liên quan