Quý IV/2015, PGI lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 20,6%

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI-HOSE) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.
Quý IV/2015, PGI lãi hơn 20 tỷ đồng, giảm 20,6%

Theo đó, quý IV/2015, doanh thu bảo hiểm gốc của PGI đạt 651,1 tỷ đồng, tăng trưởng 4,9%. Trong khi đó, phí nhượng tái bảo hiểm giảm 5,13%, ở mức 136,6 tỷ đồng; tổng chi phí bồi thường bảo hiểm là 232,48 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ 2014.

Kết quả, trong kỳ, lợi nhuận sau thuế PGI đạt 20,08 tỷ đồng, giảm 20,6% so với quý IV/2014.

Lũy kế cả năm 2015, PGI có doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.231 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 115 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,08% và 4,45% so với năm 2014.

Đáng chú ý, năm 2015, PGI ghi nhận hơn 8,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, khoản này không có trong cơ cấu doanh thu năm 2014.

Năm 2015, PGI đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.533 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc 2.144 tỷ đồng;  lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng; trả cổ tức tối thiểu 9%.

Với kết quả vừa công bố, PGI hoàn thành vượt 4,05% kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc cả năm, lợi nhuận trước thuế vượt 9,5% kế hoạch.

Theo Anh Quốc
ĐTCK