Quý III, Sông Đà 9 dự kiến lãi 14,5 tỷ đồng

(BĐT) - CTCP Sông Đà 9 (Mã: SD9) dự kiến doanh thu đạt 212,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 14,56 tỷ đồng trong quý III/2018.

Nửa đầu năm 2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 258,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm sẽ đạt 509 tỷ đồng doanh thu và gần 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện các công trình theo đúng tiến độ. Trong đó, Công ty đã hoàn thành vượt tiến độ khối bê tông cuối cùng tại Đập RCC, Công trình Thủy Điện Nậm Nghiệp 1 tại Lào.

T.H