Quý I/2018: Lợi nhuận ròng của công ty mẹ - Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn 2,6 tỷ đồng

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đạt 1.026 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, doanh thu trái cây chiếm 47%, đạt 489 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2018, Hoàng Anh Gia Lai không ghi nhận doanh thu bán bò.

Doanh thu

Quý I/2018

Tỷ trọng

Quý I/2017

Tỷ trọng

Tăng trưởng

Trái cây

489,3

47,67%

156,3

18,98%

213,05%

Dịch vụ cho thuê

197

19,19%

175,8

21,35%

12,06%

Dịch vụ khác

133,4

13,00%

143,8

17,46%

-7,23%

Bán ớt

92,6

9,02%

0

0,00%

-

Bán sản phẩm, hàng hóa

67

6,53%

88,2

10,71%

-24,04%

Bán mủ cao su

38,4

3,74%

56,6

6,87%

-32,16%

Bán căn hộ

8,8

0,86%

6,8

0,83%

29,41%

Bán bò

0

-

196

23,80%

-

Tổng

1026,5

823,5

 (Đơn vị tính: tỷ đồng)

Trong quý I, Hoàng Anh Gia Lai cũng ghi nhận 265 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 119 tỷ đồng (tương đương 81%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lãi cho vay tăng 62 tỷ, lãi thanh lý khoản đầu tư tăng 46 tỷ (chủ yếu là khoản lãi từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Heygo và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai), lãi chênh lệch tỷ giá tăng 13 tỷ, các khoản khác giảm 2 tỷ.

Về chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) tăng 143 tỷ lên 396 tỷ đồng (56,5%); Chi phí bán hàng quý I/2018 tăng 10 tỷ lên 39,7 tỷ đồng (34,4%); Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55 tỷ lên 156 tỷ đồng (54,5%).

Kết quả lợi nhuận ròng quý I/2018 của Hoàng Anh Gia Lai đạt 56,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (lãi ròng) chỉ vỏn vẹn 2,6 tỷ đồng, còn lại 54 tỷ đồng là lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát.

Tại thời điểm cuối quý I/2018, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai đạt 53.096 tỷ đồng, trong đó tổng nợ phải trả là 34.812 tỷ đồng, chiếm 65%. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty giảm 228 tỷ đồng xuống còn 22.596 tỷ đồng.

Hoàng Việt