Quảng Ninh: Gói thầu hơn 124 tỷ, chỉ tiết kiệm 0,02%

(BĐT) - Ban Quản lý dự án công trình huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, Liên danh Công ty CP Xây dựng Quang Thảo - Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Trí Đức là nhà thầu trúng Gói thầu Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Liêu - Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, với giá trúng thầu gần 124.100 triệu đồng (giá gói thầu 124.135 triệu đồng, chênh lệch giảm 35 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,02%).
Ảnh  minh họa
Ảnh minh họa

Theo Quyết định phê duyệt số 566/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Liêu, Liên danh nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện gói thầu nêu trên trong thời gian 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, Gói thầu sử dụng nguồn vốn gồm 70% ngân sách tỉnh Quảng Ninh, 30% ngân sách huyện Bình Liêu; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Ngoài nhà thầu trúng thầu thì 3 nhà thầu khác tham dự thầu gồm: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đại An, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Thành An, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Quảng An.

Cả 2 thành viên của Liên danh nhà thầu trúng thầu đều có địa chỉ tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Trong vòng gần 3 năm trở lại đây, Công ty CP Xây dựng Quang Thảo được công khai trúng 11 gói thầu và 100% gói thầu đều nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; còn Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Trí Đức được công khai trúng 4 gói thầu và cả 4 gói thầu cũng đều nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Gói thầu Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp đường Bình Liêu - Húc Động là công trình có quy mô lớn nhất trong số các gói thầu mà cả 2 thành viên của Liên danh nhà thầu được công bố trúng thầu trong thời gian qua.        

Bích Thảo